تعرفه های اینترنت ADSL

ADSL يا همان (Asymmetric Digital Subscriber Line) فناوري است كه براي برقراري ارتباط پرسرعت و بدون قطعي با اينترنت ، طراحي و در اختيار كاربران اداری شرکت انتقال داده های آسیاتک قرار گرفته است. با بهره گيري از اين فناوري كاربران قادر خواهند بود تنها با استفاده از يك خط تلفن ، به صورت دائم و با سرعتي بالا به اينترنت متصل شوند.

در توضيح اين فناوري و استفاده 2 منظوره از يك خط تلفن بايد گفت ، اساس اين فناوري استفاده از فضاي خالي سيم هاي مسي تلفن است .بدين ترتيب كه سيم مسي تلفن همانند لوله است كه هنگام استفاده از تلفن براي مكالمه هاي صوتي ، تنها قسمت اندكي از فضاي آن به كار گرفته و مشغول مي شود بدين صورت به سادگي مي توان از فضاي خالي آن براي انتقال داده ها بهره گرفت .

در توضيح آن بايد گفت كاربران نيازي به استفاده از تجهيزات خاص و پيچيده اي ندارند و تنها با يك مودمadsl و يك تفكيك كننده (splitter) مي توانند به سادگي به اين فناوري دست پيدا كنند. جهت استفاده همزمان از صوت و ديتا لازم است فركانسهاي گفته شده از هم تفكيك گردد. براي اين منظور از اسپليتر استفاده ميگردد.

Adsl در واقع نوعي از dsl ها مي باشد كه ارتباط يا همان فركانس هاي قابل دسترسي نامتقارن بوده و سرعت دريافت داده ها به مراتب بيشتر از ارسال آنها خواهد بود و از آنجا كه سيگنال بر روي كابل هاي تلفن معمولي مسافت زيادي را نمي توانند طي كنند adsl در فواصل اندك قابل استفاده است كه معمولا كمتر از 5 كيلومتر مي باشد در adsl معمولي نرخ ارسال داده از 128 كيلو بيت بر ثانيه آغاز شده و در فاصله 1/5 كيلومتر (5000 فوت ) از دفتر مركزي يا پايانه اصلي،تا 8 مگابيت بر ثانيه افزايش مي يابد .حداقل نرخ دريافت داده نيز 64 كيلو بيت بر ثانيه مي باشد كه معمولا به 128 يا 256 كيلو بيت بر ثانيه نيز مي رسد.گفتني است كه در فناوري +adsl2 آسياتك سرعت انتقال داده بالاتر از adsl و مسافت قابل پوشش آن نيز بيشتر است در اين روش سرعت دسترسي به اينترنت تا 3 برابر بيشتر از روش adsl مي باشد .بدين منظور كه سرعت download داده هاadsl ،Mb/s8 و در روش +adsl2 حداكثر Mb/s25 يعني بيش از 3 برابر مي باشد نكته ديگر در فناوري +adsl2 آسياتك امكان ارائه خدمات به مشتركين تا مسافت 8 كيلومتر امكان پذير مي باشد.

سرویس 1 ماهه-ریال 3 ماهه-ریال 6 ماهه-ریال 12 ماهه-ریال
حامي 01 گيگ در ماه (5 تا 8صبح نیم بها) 57,000 167,580 318,060 601,920
حامی 02 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نيم بها) 90,000 264,600 502,200 _
حامی 04 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نيم بها) 138,000 405,720 770,040 _
حامی 06 گیگ در ماه (2 تا 5 صبح نیم بها و تا 8 رایگان) 197,000 579,180 _ _
حامی 24 گیگ در 12 ماه (2 تا 8 صبح نيم بها) _ _ _ 897,600
حامی 36 گیگ در 6 ماه (2 تا 5 صبح نیم بها و تا 8 رایگان) _ _ 1,004,400 _
حامی 48 گیگ در 12 ماه (2 تا 8 صبح نيم بها) 1,351,680
حامی نامحدود برنزی 128 با امکان تبادل حداقل 6 گیگ درماه 164,000 482,160 915,120 1,730,840
حامی نامحدود نقره ای ( با 3 گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل 10 گیگ درماه) 229,000 673,260 1,277,820 2,418,240
حامی نامحدود طلایی ( با 7 گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل 14 گیگ درماه) 309,000 908,460 1,724,220 3,263,040

سرویس 1 ماهه-ریال 3 ماهه-ریال 6 ماهه-ریال 12 ماهه-ریال
چالاک 01 گيگ در ماه (5 تا 8 صبح نیم بها) 65,000 191,100 362,700 686,400
چالاک 02 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نيم بها) 98,000 288,120 546,840 _
چالاک 04 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نيم بها) 150,000 441,000 _ _
چالاک 06 گیگ در ماه (2 تا 5 صبح نیم بها و تا 8 رایگان) 229,000 _ _ _
چالاک 18 گیگ در 3 ماه (2 تا 5 صبح نیم بها و تا 8 رایگان) _ 599,760 _ _
چالاک 10 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رايگان) 339,000 _ _ _
چالاک 24 گیگ در 6 ماه (2 تا 8 صبح نيم بها) _ _ 809,100 _
چالاک 36 گیگ در 12 ماه (2 تا 8 صبح نيم بها) _ _ _ 1,214,400
چالاک نامحدود برنزی 256 با امکان تبادل حداقل 10 گیگ درماه 225,000 661,500 1,255,500 2,376,000
چالاک نامحدود نقره ای ( با 4 گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل 18 گیگ درماه) 359,000 1,055,460 2,003,220 3,791,040
چالاک نامحدود طلایی ( با 10 گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل 25 گیگ درماه) 499,000 1,467,060 2,784,420 5,269,440

سرویس 1 ماهه-ریال 3 ماهه-ریال 6 ماهه-ریال 12 ماهه-ریال
چلچله 01 گيگ در ماه (5تا8صبح نیم بها) 79,000 232,260 440,820 834,240
چلچله 02 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نيم بها) 113,000 332,220 630,540
چلچله 03 گیگ در ماه (8 تا 10 صبح رایگان نیم چاشت) 139,000 408,660 775,620 _
چلچله 04 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نيم بها) 169,000 496,860 _ _
چلچله 06 گیگ در ماه (2 تا 5 صبح نیم بها و تا 8 رایگان) 239,000 _ _ _
چلچله 18 گیگ در 3ماه (2 تا 5 صبح نیم بها و تا 8 رایگان) 643,860 _ _ _
چلچله 10 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رايگان) 360, _ _ _
چلچله 20 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رايگان) 549,000 _ _ _
چلچله 48 گیگ در 12 ماه (2 تا 8 صبح نیم بها) _ _ _ 1,605,120
چلچله 60 گیگ در 6 ماه (2 تا 8 صبح رايگان) _ _ 1,506,600 _
چلچله 120 گیگ در 12 ماه (2 تا 8 صبح رايگان) _ _ _ 2,766,720
چلچله نامحدود برنزی 512 با امکان تبادل حداقل 20 گیگ درماه 381,000 1,120,140 2,125,980 4,023,360
چلچله نامحدود نقره ای ( با 5 گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل 36 گیگ درماه) 573,000 1,684,620 3,197,340 6,050,880
چلچله نامحدود طلایی ( با 13 گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل 60 گیگ درماه) 859,000 2,525,460 4,793,220 9,071,040

عنوان سرويس 1 ماهه-ريال 3 ماهه-ريال 6 ماهه-ريال 12 ماهه-ريال
چابک 01 گيگ در ماه (5تا 8 صبح نیم بها) 109,000 320,460 608,220 1,151,040
چابک 02 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نيم بها) 140,000 411,600 781,200 1,478,400
چابک 04 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نيم بها) 200,000 588,000 _ _
چابک 06 گیگ در ماه(2 تا 5 صبح نیم بها و تا 8 رایگان) 249,000 732,060 _ _
چابک 10 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح رايگان) 379,000 _ _ _
چابک 20 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رايگان) 579,000 _ _ _
چابک 40 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رايگان) 979,000 _ _ _
چابک 48 گیگ در 12 ماه (2 تا 8 صبح نیم بها) _ _ _ 1,964,160
چابک 120 گیگ در 6 ماه (2 تا 8 صبح رايگان) _ _ 2,672,820 _
چابک 120 گیگ در 12 ماه (2 تا 8 صبح رايگان) _ _ _ 3,125,760
چابک نامحدود برنزی 1024 با امکان تبادل حداقل 40 گیگ درماه 651,000 1,913,940 3,632,580 6,874,560
چابک نامحدود نقره ای ( با 9 گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل 70 گیگ درماه) 939,000 2,760,660 5,239,620 9,915,840
چابک نامحدود طلايي ( با 18 گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل 120 گیگ درماه) 1,909,000 5,612,460 10,652,220 20,159,040

عنوان سرويس 1 ماهه-ريال 3 ماهه-ريال 6 ماهه-ريال 12 ماهه-ريال
کيميا 01 گيگ در ماه (5تا8صبح نیم بها) 156,000 458,640 870,480 1,647,360
کیمیا 02 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نیم بها) 179,000 526,260 998,820 1,890,240
کیمیا 04 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نیم بها) 239,000 702,660 1,333,620 2,523,840
کیمیا 06 گیگ در ماه (2 تا 5 صبح نیم بها و تا 8 رایگان) 289,000 849,660 _ _
کیمیا 10گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رایگان) 409,000 _ _ _
کیمیا 20 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رایگان) 639,000 _ _ _
کیمیا 30 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رایگان) 829,000 _ _
کیمیا 60 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رایگان) 1,309,000 _ _ _
کیمیا 60 گیگ در 3 ماه (2 تا 8 صبح رایگان) _ 1,631,700 _ _
کیمیا 180 گیگ در 6 ماه (2 تا 8 صبح رایگان) _ _ 3,906,000 _
کیمیا نامحدود برنزی 2048 با امکان تبادل حداقل 81 گیگ درماه 1,089,600 3,203,424 6,079,968 11,506,176
کیمیا نامحدود نقره ای ( با 13 گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل 120 گیگ درماه) 1,619,000 4,759,860 9,034,020 17,096,640
کیمیا نامحدود طلایی ( با 25 گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل 200 گیگ درماه ) 3,419,000 10,051,860 19,078,020 36,104,640

عنوان سرويس 1 ماهه-ريال 3 ماهه-ريال 6 ماهه-ريال 12 ماهه-ريال
کولاک 01 گيگ در ماه (5تا8صبح نیم بها) 199,000 585,060 _ _
کولاک 02 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نیم بها) 229,000 673,260 1,277,820 2,418,240
کولاک 04 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نیم بها) 259,000 761,460 1,445,220 2,735,040
کولاک 06 گیگ در ماه (2 تا 5 صبح نیم بها و تا 8 رایگان) 319,000 937,860 1,780,020 3,368,640
کولاک 10 گیگ در ماه (8 تا 10 صبح رایگان نیم چاشت ) 399,000 1,173,060 2,226,420 4,213,440
کولاک 30 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رایگان) 849,000 _ _ _
کولاک 60 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رایگان) 1,339,000 _ _ _
کولاک 90 گیگ در 3 ماه (2 تا 8 صبح رایگان) _ 2,260,860 _ _
کولاک 100 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رایگان) 1,989,000 _ _ _
کولاک 360 گیگ در 6 ماه (2 تا 8 صبح رایگان) _ _ 7,081,020 _
کولاک 360 گیگ در 12 ماه (2 تا 8 صبح رایگان) _ _ _ 8,087,904
کولاک نامحدود برنزی 4096 با امکان تبادل حداقل 162 گیگ درماه 1,979,001 5,818,263 11,042,826 20,898,251
کولاک نامحدود نقره ای ( با 18 گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل 240 گیگ درماه) 2,899,000 8,523,060 16,176,420 30,618,440
کولاک نامحدود طلایی ( با 36 گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل 360 گیگ درماه) 4,989,000 14,667,660 27,838,620 52,683,840

عنوان سرويس 1 ماهه-ريال 3 ماهه-ريال 6 ماهه-ريال 12 ماهه-ريال
شهاب 0.5 گیگ در ماه (4 تا 10 صبح رایگان) 276.000 811.440 _ _
شهاب 02 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نیم بها) 309,000 908,460 _ _
شهاب 04 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نیم بها) 359,000 1,055,460 2,003,220 3,791,040
شهاب 10 گیگ در ماه (4 تا 10 صبح رایگان) 459,000 1,349,460 2,561,220 4,847,040
شهاب 20 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رایگان) 669,000 1,966,860 3,733,020 7,064,640
شهاب 40 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رایگان) 989,000 2,907,660 5,518,620 10,443,840
شهاب 200 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رایگان) 3,129,000 9,199,260 17,459,820 33,042,240

تیم ما

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

بهروز امینی
توسعه دهنده نرم افزار
البرز الهامیان
کارگردان هنری
دانیال حکیمی
مدیر خلاق

مشتریان ما

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است